Formularz kontaktowy

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

adres główny:

ul. Poniatowskiego 2
59-900 Zgorzelec

oraz drugi budynek

ul. Armii Krajowej 104
59-900 Zgorzelec

REGON: 000325357

NIP: 615-10-12-085

tel. 75 64 56 931

fax 75 64 56 932

Informacje na temat funkcjonowania Sądu Rejonowego w Zgorzelcu można uzyskać pod adresem sr.zgorzelec@zgorzelec.sr.gov.pl lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.


 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679:

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu w celu realizacji niniejszego zgłoszenia.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, modyfikowania i usuwania.
 • Swoje dane podaję dobrowolnie.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z siedzibą pod adresem: ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@vp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w ramach odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.