Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Prezes lub Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zgorzelcu


Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków określa Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski