Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
Monika Jasińska
Kancelaria Komornicza w Zgorzelcu
ul. Bohaterów Getta 2/4, 59-900 Zgorzelec
tel. (75)6435954 e-mail: zgorzelec1@komornikid.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
Małgorzata Rytwińska
Kancelaria Komornicza w Zgorzelcu
ul. Warszawska 7/5, 59-900 Zgorzelec
tel./fax 75 723 62 63 strona internetowa: www.komornikzgorzelec.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
Mirosław Wierzbicki
Kancelaria Komornicza w Zgorzelcu
ul. Warszawska 8/2, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 7717257, 600 393 200

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
Ireneusz Szuba
Kancelaria Komornicza w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 13/112 (Parter), 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 7236369, tel./fax (75) 7236387

Rejestr zmian dla: Komornicy