Konta bankowe

Wpłaty stanowiące dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe) mogą być dokonane na rachunek bankowy:

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 09 1010 1674 0006 7722 3100 0000

Wpłaty dotyczące sum depozytowych (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe) na rachunek bankowy:

  • BGK O/Wrocław nr 81 1130 1017 0021 1001 7690 0004 dla PLN
  • BGK O/Wrocław nr 54 1130 1017 0021 1001 7690 0005 dla USD
  • BGK O/Wrocław nr 38 1130 1017 0021 1001 7690 0002 dla EUR
  • BGK O/Wrocław nr 65 1130 1017 0021 1001 7690 0001 dla CHF
  • BGK O/Wrocław nr 11 1130 1017 0021 1001 7690 0003 dla GBP

Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) na rachunek bankowy:

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: PLN 46 1010 1674 0006 7713 9800 0000

Rejestr zmian dla: Konta bankowe