Księgi wieczyste

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych udostępniona w sieci publicznej Internet pod adresem: ekw.ms.gov.pl

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  •     zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  •     przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  •     wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  •     bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  •     wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.


Umożliwia ona bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach, w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. Informacje ogólne, instrukcję korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych, odpowiedzi na pytania oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Punkt wglądu do Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu:

    poniedziałek 7.30- 18.00
    wtorek - piątek 7.30-14.30

tel. 756456927

 

Przejdź na stronę Elektronicznej Ksiegi Wieczystej

Rejestr zmian dla: Księgi wieczyste