Lekarze sądowi

Listę lekarzy sądowych publikuje Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Lekarze Sądowi


Lekarzem sądowym w rozumieniu obowiązujących przepisów jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego, które polegają na wystawianiu zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność do stawienia się uczestnika postępowaniana wezwanie (lub zawiadomienie) organu uprawnionego (takiego jak sąd) na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Należy zwrócić uwagę, iż lekarz sądowy nie jest biegłym sądowym (choć może również pełnić obie te funkcje w przypadku ustanowienia biegłym) i nie wydaje opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d