Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

  1.  

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 i Armii Krajowej 104 wraz z utrzymaniem czystości na przyległych terenach zewnętrznych przez okres 12 miesięcy

 

 

USŁUGI

 

Przetarg nieograniczony

 

 140 000  zł

 

IV kwartał 2018 r.

       2.

Ochrona fizyczna obiektów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 i Armii Krajowej 104 przez okres 12 miesięcy

 

 

USŁUGI

 

Przetarg nieograniczony

 

 

285 000  zł

 

IV kwartał 2018 r.

3.

Remont sieci elektrycznej i komputerowej w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2

 

USŁUGI

 

Przetarg

Nieograniczony

 

400 000 zł

 

II lub III kwartał 2018 r.

 

 

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d