Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2020

 

Lp.

Rodzaj zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 i Armii Krajowej 104 wraz z utrzymaniem czystości na przyległych terenach zewnętrznych przez okres 12 miesięcy

 

 

USŁUGI

 

Przetarg nieograniczony

 

150 000 zł

 

IV kwartał 2020 r.

 

2.

 

Ochrona fizyczna obiektów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 i Armii Krajowej 104 przez okres 12 miesięcy

 

 

USŁUGI

 

Przetarg nieograniczony

 

 

296 000 zł

 

IV kwartał 2020 r.

 

                                                                                                                                                                                           Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d