Punkty Informacyjne

działamy od 24.01.2011

Telefon kontaktowy: 75-6456931 Fax: 75-6456962

e-mail: boi@zgorzelec.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:

Biuro Obsługi przyjmuje interesantów:

- sprawy z zakresu Wydziału II Karnego w budynku przy ul. Poniatowskiego 2, pokój nr 104 w godzinach:

w poniedziałki od 7.30 do 17.45;
wtorek-piątek od 7.30 do 15.00.
Telefon kontaktowy: 75-6456931 Fax: 75-6456962


- sprawy z zakresu Wydziału I Cywilnego oraz Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w budynku przy ul. Armii Krajowej 104, pokój nr 119 w godzinach:

poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.00
Telefon kontaktowy: 75-6479890  

 


Zakres:

Biuro Obsługi Interesanta udziala informacji osobom zgłaszajacym się osobiście lub telefonicznie po sprawdzeniu tozsamości osoby. Dodatkowo będzie w miarę możliwości ułatwiał interesantom uzyskiwania niezbednych informacji.

Biuro Obsługi Interesanta udziala informacji na temat:

 • stanu postepowania w sprawie, z zastrzeżeniem par. 7 regulaminu POI,
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu,
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu,
 • sposobu wszczęcia postepowania i podstawowych dokumentach jakie należy złożyć w sprawie w zakresie należącym do właściwości Wydziału Karnego i Sekcji Wykonawczej,
 • adresów niektórych instytucji,
 • wysokości kosztów i opłat sądowych w sparawch karnych oraz opłat kancelaryjnych, sposobu ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,
 • informacji w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych,
 • terminów i miejsc rozpraw,
 • rodzajów i terminów w postepowaniu odwoławczym
 • praw i obowiązków stron postepowania
 • udostępnia listy lekarzy sądowych
 • Ponadto udostępnia formularze oraz wzory pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez Wydział Karny i Sekcję Wykonawczą

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Punkty Informacyjne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d