V Wydział Ksiąg Wieczystych

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.


Przewodniczący wydziału: Referendarz Małgorzata Skrzyńska-Ciążela

Referendarze:

  • Wioleta Wierzbicka
  • Piotr Czyżyk
  • Iwona Wypych


Kierownik sekretariatu: Lidia Szczasiuk

Dane teleadresowe:

Wydział V Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Zgorzelcu
ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
Sekretariat - Pokój 214

Telefon: 75-6456927 Fax: 75-6456982

Godziny przyjęć:

Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach od 7.30 do 14.30 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku. Ponadto w poniedziałki sekretariat pełni dyżur do godziny 18.00

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00.

Zakres spraw:

Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy o:

    wpis prawa własności,
    wpis prawa użytkowania wieczystego,
    wpis ograniczonych praw rzeczowych:
        użytkowania,
        służebności,
        zastawu,
        własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
        hipoteki,
    Wpis praw osobistych i roszczeń:
        prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,
        roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
        roszczenia wynikajace z okreslenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych
        roszczenia współwłaścieli wyłączajace uprawnienie do zniesienia współwłasności,
        wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru listów zastawnych,
        prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku.

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-06
Publikacja w dniu:
2019-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-13
Publikacja w dniu:
2019-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-01
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d