W sprawie I Ns 1566/16 dot.spisu inwentarza po Stanisławie Janie Kral

     Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 11 stycznia 2017 o sygn. akt I Ns 1566/16 orzeczono sporządzenie spis inwentarza spadku po Stanisławie Janie Kral zmarłym 06-10-2014r w Bogatyni  ostatnio zamieszkałym w Bogatyni przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu-Konrada Buksa, pouczając, że osoby wskazane w art. 637 § 1 [spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy] mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze sporządzonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

Rejestr zmian dla: W sprawie I Ns 1566/16 dot.spisu inwentarza po Stanisławie Janie Kral

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d