Zniesienie wydziału IV pracy w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Prezes Sądu Rejonowego w Zgorzelcu informuje, że Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych  (Dz. Urzędowy MS poz. 114) zniósł z dniem 1 kwietnia 2019 r. IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu i przekazał rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zgorzelcu do Sądu Rejonowego w Lubaniu.

Jednocześnie informuję, że:

  • od 1 kwietnia 2019 r. sprawy z zakresu prawa pracy należy kierować do Sądu Rejonowego w Lubaniu IV Wydział Pracy,  
  • wszystkie sprawy niezakończone do 31 marca 2019 r. zostały przekazane do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Lubaniu IV Wydział Pracy.  Prezes Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu
Dominika Gotthardt

Rejestr zmian dla: Zniesienie wydziału IV pracy w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d