ZPZ-25/2019 Dostawa gazu dla Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

2019-06-14


Zaproszenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia na:


Kompleksową dostawę gazu do budynków Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.


Sąd Rejonowy w Zgorzelcu informuje, że prowadzi postepowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 i Poniatowskiego 2 przez okres 12-u miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym zwraca się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o wzięcie udziału w postepowaniu i do złożenia ofert zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączonych dokumentach znajdziecie Państwo wszelkie informacje potrzebne do udziału w postępowaniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Rejestr zmian dla: ZPZ-25/2019 Dostawa gazu dla Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d